ThaiStockNews

GULF แจกปันผล 1.30 บ./หุ้น XD 5 มี.ค.นี้ เคาะจ่าย 28 เม.ย.63

GULF แจกปันผล 1.30 บ./หุ้น XD 5 มี.ค.นี้ เคาะจ่าย 28 เม.ย.63

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ประกาศจ่ายปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562  และกำไรสะสม เป็นเงินสด 1.30 บาทต่อหุ้น กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 5 มี.ค.63 และกำหนดวันจ่ายปันผล 28 เม.ย.63

The post GULF แจกปันผล 1.30 บ./หุ้น XD 5 มี.ค.นี้ เคาะจ่าย 28 เม.ย.63 appeared first on ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์.

ที่มา: ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์

วันที่ February 21, 2020, 22:53

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *