ThaiStockNews

TKS ตั้ง “สายสมร อาจปักษา” นั่งเก้าอี้ CFO คนใหม่มีผล 1 ม.ค.63

TKS ตั้ง “สายสมร อาจปักษา” นั่งเก้าอี้ CFO คนใหม่มีผล 1 ม.ค.63

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TKS  บริษัทแจ้งนางสาวสายสมร อาจปักษา เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน หรือ CFO มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค.63.

The post TKS ตั้ง “สายสมร อาจปักษา” นั่งเก้าอี้ CFO คนใหม่มีผล 1 ม.ค.63 appeared first on ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์.

ที่มา: ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์

วันที่ January 3, 2020, 18:29

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *