ThaiStockNews

โบรกฯแนะสอย “OSP” ชี้หุ้นเป้าหมายกองทุน-กำไรโตต่อเนื่อง เคาะเป้า 42.25 บาท

โบรกฯแนะสอย “OSP” ชี้หุ้นเป้าหมายกองทุน-กำไรโตต่อเนื่อง เคาะเป้า 42.25 บาท

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์ แนะนำ “ซื้อ” หุ้น OSP โดยมีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ 42.25 บาท มองปัจจัยบวกจากยอด C-Vitt ทะลุเป้า อีกทั้ง OSP เป็นหุ้นเป้าหมายของกองทุนและนักลงทุนระยะยาว เนื่องจากเป็นหุ้นที่มีกำไรเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ไม่มีหนี้ และมี ROE สูง

พร้อมกันนี้ คาดกำไรสุทธิปี 2563 อยู่ที่ 3,963 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.7% เทียบกับปี 2562 จากการรับรู้กำลังการผลิตจาก SGA 2 เต็มปี  รวมถึง GPM ของธุรกิจ Beverage ในพม่าจะขยายตัวจากเดิมถึง 10% หลังโรงงานเครื่องดื่มที่พม่าเริ่ม Commercial run ตั้งแต่ต้นปี 2563

The post โบรกฯแนะสอย “OSP” ชี้หุ้นเป้าหมายกองทุน-กำไรโตต่อเนื่อง เคาะเป้า 42.25 บาท appeared first on ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์.

ที่มา: ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์

วันที่ December 30, 2019, 10:27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *