ThaiStockNews

รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 14 ก.ย. 2564

  •   
  •   
  •  
  •  

รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 14 ก.ย. 2564

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 14 กันยายน 2564 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 491.95 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่ ชื่อหุ้น

ที่มา: ข่าวหุ้น-การเงินล่าสุด by InfoQuest
วันที่ September 15, 2021, 06:53