ThaiStockNews

TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Agriculture Futures สิ้นวันที่ 10 ก.ย. 64

  •   
  •   
  •  
  •  

TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Agriculture Futures สิ้นวันที่ 10 ก.ย. 64

โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 10 กันยายน 2564 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญา) นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ สถาบัน ต่างชาติ 13 31 18 ในประเทศ 25 7

ที่มา: ข่าวหุ้น-การเงินล่าสุด by InfoQuest
วันที่ September 13, 2021, 07:33