ThaiStockNews

TPOLY ต้นทุนพุ่งฉุดกำไรไตรมาส 3/62 ลดฮวบ 66% เหลือ 18 ลบ.

TPOLY ต้นทุนพุ่งฉุดกำไรไตรมาส 3/62 ลดฮวบ 66% เหลือ 18 ลบ.

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPOLY รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3/62 และงวด 9 เดือนแรกปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.62 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทมีกำไรลดลง เนื่องจากมีต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง และต้นทุนจากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 31% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

The post TPOLY ต้นทุนพุ่งฉุดกำไรไตรมาส 3/62 ลดฮวบ 66% เหลือ 18 ลบ. appeared first on ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์.

ที่มา: ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์

วันที่ November 11, 2019, 11:54

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *