ThaiStockNews

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

  •   
  •   
  •  
  •  

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) CHAYO 5,000,000 75,000.00 15.00 10:01 MAX 2,000,000 20.60 0.01 10:02 BANP13C2110A 4,000,000 1,760.00 0.44 10:08 MAX 2,000,000 20.60 0.01

ที่มา: ข่าวหุ้น-การเงินล่าสุด by InfoQuest
วันที่ June 22, 2021, 17:08