ThaiStockNews

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 17 มิ.ย. 2564

  •   
  •   
  •  
  •  

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 17 มิ.ย. 2564

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์* ประเภท วันที่ได้มา/ จำนวน ราคา วิธีการได้มา/ หลักทรัพย์ จำหน่าย

ที่มา: ข่าวหุ้น-การเงินล่าสุด by InfoQuest
วันที่ June 18, 2021, 07:09