ThaiStockNews

THAI ยืนยันการแต่งตั้งผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการเป็นอำนาจพิจารณาของเจ้าหนี้

  •   
  •   
  •  
  •  

THAI ยืนยันการแต่งตั้งผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการเป็นอำนาจพิจารณาของเจ้าหนี้

บมจ.การบินไทย (THAI) รายงานว่า ตามที่ผู้ทำแผนของบริษัทฯ ได้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการแล้วเสร็จ และได้ยื่นแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

ที่มา: ข่าวหุ้น-การเงินล่าสุด by InfoQuest
วันที่ May 3, 2021, 10:28