ThaiStockNews

TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Call & Put Options สิ้นวันที่ 8 เม.ย. 64

TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Call & Put Options สิ้นวันที่ 8 เม.ย. 64

และ Put Options โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 8 เมษายน 2564 ดังนี้ Call Options (หน่วย: จำนวนสัญญา) นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ สถาบัน 73 94 21 ต่างชาติ 2 2 ในประเทศ 1,392 1,373 19 Put Options

ที่มา: ข่าวหุ้น-การเงินล่าสุด by InfoQuest
วันที่ April 9, 2021, 07:52