ThaiStockNews

FTE จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จ่ายปันผลงวดปี 63 เพิ่ม 0.04 บาทต่อหุ้น

FTE จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จ่ายปันผลงวดปี 63 เพิ่ม 0.04 บาทต่อหุ้น

นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ (กลาง) ประธานกรรมการ นายทักษิณ ตันติไพจิตร (ที่3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ที่มา: ข่าวหุ้น-การเงินล่าสุด by InfoQuest
วันที่ April 8, 2021, 13:35