ThaiStockNews

TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Stock Futures สิ้นวันที่ 5 เม.ย. 64

TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Stock Futures สิ้นวันที่ 5 เม.ย. 64

โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 5 เมษายน 2564 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญา) นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ สถาบัน 179,425 168,256 11,169 ต่างชาติ 25,630 20,486 5,144 ในประเทศ 170,551 186,864

ที่มา: ข่าวหุ้น-การเงินล่าสุด by InfoQuest
วันที่ April 7, 2021, 07:53