ThaiStockNews

แบงก์ชาติอิสราเอลเล็งทุ่ม 3 หมื่นล้านดอลล์แทรกแซงตลาด หลังเชเกลพุ่งนิวไฮ 25 ปี

แบงก์ชาติอิสราเอลเล็งทุ่ม 3 หมื่นล้านดอลล์แทรกแซงตลาด หลังเชเกลพุ่งนิวไฮ 25 ปี

ธนาคารกลางอิสราเอลแถลงในวันนี้ว่า ทางธนาคารกลางจะเข้าแทรกแซงตลาดปริวรรตเงินตราด้วยการซื้อเงินสกุลดอลลาร์คิดเป็นมูลค่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์ในปีนี้ เพื่อสกัดการแข็งค่าของสกุลเงินเชเกล

ที่มา: ข่าวหุ้น-การเงินล่าสุด by InfoQuest
วันที่ January 15, 2021, 00:53