ThaiStockNews

EXIM BANK ออกมาตรการ “พักชำระหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ย” ช่วยเหลือลูกค้าในพื้นที่สีแดง สีส้ม และสีเหลือง

EXIM BANK ออกมาตรการ “พักชำระหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ย” ช่วยเหลือลูกค้าในพื้นที่สีแดง สีส้ม และสีเหลือง

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า ในการบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ต่อภาคการส่งออกของไทย EXIM BANK ได้ออก

ที่มา: ข่าวหุ้น-การเงินล่าสุด by InfoQuest
วันที่ January 12, 2021, 12:53