ThaiStockNews

XO ไตรมาส 2/62 กำไรหด 68% ยังใจดีปันผล 0.105 บ. XD 27 ส.ค.นี้

XO ไตรมาส 2/62 กำไรหด 68% ยังใจดีปันผล 0.105 บ. XD 27 ส.ค.นี้

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) หรือ XO รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2/62 (รวมบริษัทย่อย) สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.62 ดังนี้

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในไตรมาสดังกล่าวมีกำไรลดลง เนื่องจากรายได้จากการขายสินค้าไตรมาส 2/62 มีจำนวน 210.14 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 2/61 53.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.24 โดยสาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของปริมาณการขายสินค้าในกลุ่มซอสปรุงรสและน้ำจิ้มต่างๆ ในทวีปยุโรป รวมทั้งปัญหาในกระบวนการผลิตสินค้า อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังประกาศจ่ายปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค.2561 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2562 อัตราจ่ายเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) 0.105 บาทต่อหุ้น โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ไม่ได้รับสิทธิปันผลในวันที่ 27 ส.ค.2562 ทั้งนี้ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 ก.ย.2562

The post XO ไตรมาส 2/62 กำไรหด 68% ยังใจดีปันผล 0.105 บ. XD 27 ส.ค.นี้ appeared first on ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์.

ที่มา: ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์

วันที่ August 14, 2019, 12:54

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *