ThaiStockNews

RATCH เซ็น PPA กำลังผลิต 1,400 MW “กฟผ.” สัญญายาว 25 ปี

RATCH เซ็น PPA กำลังผลิต 1,400 MW “กฟผ.” สัญญายาว 25 ปี

บริษัทราชกรุ๊ปจำกัด(มหาชน) หรือ RATCH เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) ระบุว่าตามที่บริษัทฯได้แจ้งให้ตลากหลักทรัพย์ฯทราบถึงการจัดตั้งบริษัทหินกองเพาเวอร์จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทฯถือหุ้นทั้งจำนวน) เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯนั้น

ทั้งนี้เมื่อวันที่12 ..2562 บริษัทหินกองเพาเวอร์จำกัดได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าหินกองตำบลหินกองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยมีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจนถึงวันครบกำหนด25 ปีนับตั้งแต่วันที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

อนึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักขนาดกำลังการผลิตรวม1,400 เมกะวัตต์(เครื่องละ700 เมกะวัตต์) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยมีกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี2567 และ2568 ตามลำดับ

โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหากมีความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงการจะแจ้งให้ทราบต่อไป

The post RATCH เซ็น PPA กำลังผลิต 1,400 MW “กฟผ.” สัญญายาว 25 ปี appeared first on ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์.

ที่มา: ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์

วันที่ July 13, 2019, 13:54

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *