ThaiStockNews

DEMCO คว้างานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน”กฟภ.” มูลค่ารวม 160 ลบ.

DEMCO คว้างานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน”กฟภ.” มูลค่ารวม 160 ลบ.

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ DEMCO เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า เมื่อวันที่ 3 ก.ค.2562 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาจ้างงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนชุมพลและถนนราชดำเนิน (รอบอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี) จังหวัดนครราชสีมา จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มูลค่างานรวม 160,018,500 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน

The post DEMCO คว้างานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน”กฟภ.” มูลค่ารวม 160 ลบ. appeared first on ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์.

ที่มา: ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์

วันที่ July 8, 2019, 13:54

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *