ThaiStockNews

ANAN ปรับโครงสร้างใหม่! ดันตระกูล “เรืองกฤตยา” ครองผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1-5

ANAN ปรับโครงสร้างใหม่! ดันตระกูล “เรืองกฤตยา” ครองผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1-5

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการซื้อขายหุ้น Big Lot เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ซึ่งผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งผลให้โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเปลี่ยนแปลงดังนี้

อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างคณะกรรมการ การจัดการ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

อนึ่งวันนี้มีข้อมูลซื้อขายกระดานรายใหญ่ของหุ้น ANAN ทั้งหมด 396.21 ล้านหุ้น จำนวน 5 รายการ มูลค่าการซื้อขาย 1.56 พันล้านบาท ที่ราคาเฉลี่ย  3.94 บาท ต่ำกว่ากระดานซื้อขาย โดยราคาหุ้นปิดวันนี้ที่ระดับ 4 บาท

The post ANAN ปรับโครงสร้างใหม่! ดันตระกูล “เรืองกฤตยา” ครองผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1-5 appeared first on ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์.

ที่มา: ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์

วันที่ July 5, 2019, 18:54

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *