ThaiStockNews

ด่วน! ศาล รธน. รับวินิจฉัย 32 ส.ส.ถือหุ้นสื่อ ยังไม่มีคำสั่งหยุดปฏิบัติงาน

ด่วน! ศาล รธน. รับวินิจฉัย 32 ส.ส.ถือหุ้นสื่อ ยังไม่มีคำสั่งหยุดปฏิบัติงาน

ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับเรื่องไว้วินิจฉัยสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรณีถือหุ้นในกิจการสื่อจำนวน 32 ราย จากที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรยื่นมา 41 ราย แต่ไม่ได้มีคำสั่งให้ ส.ส.ทั้ง 32 คนต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนว่าผู้ถูกร้องประกอบธุรกิจใด ซึ่งศาลจะต้องดำเนินการไต่สวนเพื่อหาข้อเท็จจริงให้ยุติต่อไปก่อน

The post ด่วน! ศาล รธน. รับวินิจฉัย 32 ส.ส.ถือหุ้นสื่อ ยังไม่มีคำสั่งหยุดปฏิบัติงาน appeared first on ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์.

ที่มา: ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์

วันที่ June 26, 2019, 18:04

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *