ThaiStockNews

เปิดโผหุ้นกำไรกระฉูดเกิน 100%

  •   
  •   
  •  
  •  

เปิดโผหุ้นกำไรกระฉูดเกิน 100%

เส้นทางนักลงทุน

ในช่วงบรรยากาศการแจ้งงบการเงินปี 2561 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (บจ.) ออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ยังไม่สะเด็ดน้ำ

ช่วงระหว่างทางของการประกาศงบการเงินของ บจ. ที่ยังแจ้งไม่หมด ทางข่าวหุ้นธุรกิจจึงขอหยิบยกบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่ได้แจ้งงบออกมาแล้วสามารถทำกำไรเติบโตอย่างกระฉูดกว่า 100% เมื่อเทียบกับช่วงปีก่อนหน้าที่มีกำไร

พบว่ามี Q-CON, TAE, BROCK, CKP, AMANAH, UTP, WP, UT, TNR, NER, PYLON และ WPH เป็นต้น

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ Q-CON รายงานผลการดำเนินงานงบปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ 57.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 947.97% เมื่อเทียบกับช่วงปีก่อนมีกำไรสุทธิ 5.46 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 13 ตามสภาวะราคาขายตลาดในประเทศและการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TAE รายงานผลการดำเนินงานงบปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ 294.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 502.33% เมื่อเทียบกับช่วงปีก่อนมีกำไรสุทธิ 48.86 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณขายเอทานอลเพิ่มขึ้น

บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) หรือ BROCK รายงานผลการดำเนินงานงบปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ 18.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 421.90% เมื่อเทียบกับช่วงปีก่อนมีกำไรสุทธิ 3.48 ล้านบาท เป็นผลจากมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP รายงานผลการดำเนินงานงบปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ 599.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 277.31% เมื่อเทียบกับช่วงปีก่อนมีกำไรสุทธิ 158.77 ล้านบาท เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้การขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าน้ำงึม 2 เนื่องจากปีที่ผ่านมามีปริมาณน้ำฝนมากที่สุดในรอบ 70 ปี รวมทั้งรายได้จากการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น โครงการ 2 เต็มปี ยิ่งไปกว่านั้น โรงไฟฟ้าน้ำงึม 2  ยังได้มีการออกหุ้นกู้เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ AMANAH รายงานผลการดำเนินงานงบปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ 163.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 244.26% เมื่อเทียบกับช่วงปีก่อนมีกำไรสุทธิ 47.52 ล้านบาท มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากเงินให้สินเชื่อเช่าซื้อ (ATM เงินด่วน) ที่เพิ่มขึ้นตามพอร์ตสินเชื่อที่เติบโตขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแผนธุรกิจที่ต้องการสร้างผลตอบแทน (Yield) ไม่น้อยกว่า 20% ต่อปี รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ที่ทำให้รายการขาดทุนและประมาณการด้อยค่าของ NPA ลดลง

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UTP  รายงานผลการดำเนินงานงบปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ 777.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 146.51% เมื่อเทียบกับช่วงปีก่อนมีกำไรสุทธิ 315.26 ล้านบาท เป็นผลจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ WP รายงานผลการดำเนินงานงบปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ 321.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 143.63% เมื่อเทียบกับช่วงปีก่อนมีกำไรสุทธิ 131.95 ล้านบาท สาเหตุจากความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  แม้ว่าตลาดในกลุ่มสถานีบริการจะเป็นช่วงขาลงและกระทบกับยอดขายรวมของกลุ่มบริษัท แต่กลุ่มบริษัทยังคงสามารถรักษาการเติบโตของลูกค้ากลุ่มอื่นที่มีอัตราการทำกำไรที่ดีกว่าไว้ได้ และยังได้ขยายฐานลูกค้าเหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) หรือ UT รายงานผลการดำเนินงานงบปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ 103.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 141.55% เมื่อเทียบกับช่วงปีก่อนมีกำไรสุทธิ 42.91 ล้านบาท โดยกำไรสุทธิดังกล่าวประกอบด้วยกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 19.42 ล้านบาท และรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 84.23 ล้านบาท

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TNR รายงานผลการดำเนินงานงบปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ 274.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 126.21% เมื่อเทียบกับช่วงปีก่อนมีกำไรสุทธิ 121.19 ล้านบาท ปัจจัยมาจากการรับรู้รายได้จากแบรนด์ PLAYBOY และรายได้จากธุรกิจรับจ้างผลิต (OEM) ที่เติบโตจากปีก่อน

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER รายงานผลการดำเนินงานงบปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ 486.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 117.04% เมื่อเทียบกับช่วงปีก่อนมีกำไรสุทธิ 224.13 ล้านบาท เกิดจากกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการประสิทธิภาพในการผลิตได้ดีขึ้น และราคาซื้อวัตถุดิบยางลดลง

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) หรือ PYLON รายงานผลการดำเนินงานงบปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ 217.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 115.09% เมื่อเทียบกับช่วงปีก่อนมีกำไรสุทธิ 101.26 ล้านบาท เป็นผลจากมีรายได้จากการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น

บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) หรือ WPH รายงานผลการดำเนินงานงบปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ 51.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 112.78% เมื่อเทียบกับช่วงปีก่อนมีกำไรสุทธิ 24.19 ล้านบาท เนื่องจากจากกลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น ในขณะที่สัดส่วนต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมถึงต้นทุนทางการเงินปรับลดลง

บริษัทข้างต้นถือว่าต้องชมเชยผู้บริหารที่บริหารจัดการธุรกิจได้อย่างดีเยี่ยม สามารถรักษากำไรให้เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด !!!

The post เปิดโผหุ้นกำไรกระฉูดเกิน 100% appeared first on ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์.

ที่มา: ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์

วันที่ March 3, 2019, 06:54

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *