ThaiStockNews

KAMART ต้นทุนลด-ส่วนแบ่งกำไรเพิ่ม หนุนกำไรปี 61 โต 28% มาที่ 360 ลบ.

KAMART ต้นทุนลด-ส่วนแบ่งกำไรเพิ่ม หนุนกำไรปี 61 โต 28% มาที่ 360 ลบ.

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ KAMART รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน อีกทั้งบริษัทมีต้นทุนขายและบริการลดลง

พร้อมกันนี้ บริษัทประกาศจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค.61 -31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม เป็นเงินสด 0.07 บาท ขึ้น XD วันที่ 10 พ.ค.นี้ กำหนดจ่าย 24 พ.ค.62

The post KAMART ต้นทุนลด-ส่วนแบ่งกำไรเพิ่ม หนุนกำไรปี 61 โต 28% มาที่ 360 ลบ. appeared first on ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์.

ที่มา: ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์

วันที่ February 27, 2019, 17:54

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *