ThaiStockNews

WICE ส่งบ.ย่อย ผนึกพันธมิตรจีน ให้บริการขนส่ง-โลจิสติกส์ในเซินเจิ้นและจีนตอนใต้ เสริมแกร่ง

WICE ส่งบ.ย่อย ผนึกพันธมิตรจีน ให้บริการขนส่ง-โลจิสติกส์ในเซินเจิ้นและจีนตอนใต้ เสริมแกร่ง

WICEส่งบริษัทย่อย WICE Hong Kong ผนึกพันธมิตรจีน จัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่“WICE LogisticsShenzhen”ให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์ในเซินเจิ้นและจีนตอนใต้ปูพรมขยายเส้นทางขนส่งจีนลงทุนซื้อธุรกิจ Universal Express Star Company Ltd. เสริมแกร่ง มองแนวโน้มครึ่งปีแรกสัญญาณดี มั่นใจรายได้ปีนี้โต 25%

นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (WICE )ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจรเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้WICE Logistics (Hong Kong) Ltd. หรือ WICEHKซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าทำสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement)กับหุ้นส่วนชาวจีน จัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ภายใต้ชื่อ WICE Logistics (Shenzhen) Company Ltd. หรือ WICE SZปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2/62 นี้

โดยWICE SZมีทุนจดทะเบียนจำนวน 10 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนจาก WICE HK จำนวน 7 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 70% และหุ้นส่วนชาวจีนจำนวน 3 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 30%

สำหรับการร่วมทุนจัดตั้ง WICE SZ ในครั้งนี้ ถือเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญของ WICE ในตลาดระดับนานาชาติ ด้วยการให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์ในเมืองเซินเจิ้นและประเทศจีนตอนใต้ ซึ่งจะสามารถเพิ่มยอดขายและสร้างประโยชน์ทางธุรกิจให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีในอนาคต

ขณะเดียวกัน ยังเป็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้า สร้างการเติบโตในตลาดต่างประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียนพร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยงานบริการด้านต่างๆ กับกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายประเภท ด้วยศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ จากการมีเครือข่ายเส้นทางที่ครอบคลุมตั้งแต่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย ลาว เวียดนาม ไปจนถึงจีนตอนใต้ ถือเป็นแต้มต่อทางธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งจีนเป็นตลาดขนส่งที่มีขนาดใหญ่มีความต้องการด้านงานโลจิสติกส์สูงเป็นอันดับต้นๆของโลก

นอกจากนี้  WICE HK  ได้เข้าทำสัญญากับบริษัท Universal Express Star Company Ltd. (UES) เพื่อซื้อธุรกิจทั้งหมดและโอนธุรกิจไปยัง WICE SZ ภายหลังก่อตั้งแล้วเสร็จ มูลค่าประมาณ 30ล้านบาท โดยแหล่งเงินทุนทั้ง 2 ดีลดังกล่าว คิดเป็นเงินทั้งสิ้น  37ล้านบาท มาจากเงินทุนหมุนเวียนในกิจกรรมการลงทุนของWICEHK  ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทแต่อย่างใด

ขณะที่มองแนวโน้มธุรกิจในช่วงครึ่งปีแรกมีทิศทางที่ดีแม้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังคงไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาสงครามการค้า แต่ WICE  ในประเทศต่างๆสามารถให้บริการ และมีปริมาณลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“ภาพรวมธุรกิจในปี 62 คาดว่าจะสามารถสร้างการเติบโตของรายได้ไว้ที่25%ถือเป็นการสร้างสถิติการเติบโตสูงสุดต่อเนื่อง โดยปัจจัยสนับสนุนมาจากกลยุทธ์ขยายธุรกิจแบบ Organic จากปริมาณงานบริการทุกประเภท และการเติบโตแบบ Inorganic จากการที่บริษัทลงทุนขยายสาขา ทั้ง WICE Logistics (Hong Kong) Ltd. , WICELogistics (Singapore) Ltd. และบริษัทร่วมทุน EUROASIA TOTAL LOGISTICS CO., LTD. (ETL) โดยในปีนี้จะเป็นปีที่บริษัทสามารถรับรู้รายได้จากการดำเนินงานของทุกสาขาเข้ามาเต็มปีซึ่งยังไม่นับรวมบริษัทร่วมทุนWICE SZ”นายชูเดช กล่าว

สำหรับผลประกอบการปี 61บริษัทมีรายได้รวม 1,850.12 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 1,402.33 ล้านบาท  หรือปรับตัวเพิ่มขึ้น 447.79 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 31.93% และมีกำไรสุทธิ 96.19 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 89.70 ล้านบาท จำนวน 6.49 ล้านบาท หรือปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.24% โดยสาเหตุที่ผลประกอบการปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากบริษัทรับรู้รายได้และกำไรสุทธิจากWICE HK เข้ามาในปี 61 ส่งผลให้บริษัทสามารถมีผลประกอบการเติบโตเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่บริษัทวางไว้

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.61 คิดเป็นจำนวนเงิน 84.75 ล้านบาท หรือคิดเป็น 77.22% ของกำไรสุทธิโดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและเพื่อสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)  ณ วันที่ 13 มี.ค. 62 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พ.ค. 62 โดยเตรียมขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 62 ในวันที่ 25 เมษายน 62

WICEส่งบริษัทย่อย WICE Hong Kong ผนึกพันธมิตรจีน จัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่“WICE LogisticsShenzhen”ให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์ในเซินเจิ้นและจีนตอนใต้ปูพรมขยายเส้นทางขนส่งจีนลงทุนซื้อธุรกิจUniversal Express Star Company Ltd. เสริมแกร่ง มองแนวโน้มครึ่งปีแรกสัญญาณดี มั่นใจรายได้ปีนี้โต 25%

นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (WICE )ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจรเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้WICE Logistics (Hong Kong) Ltd. หรือ WICEHKซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าทำสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement)กับหุ้นส่วนชาวจีน จัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ภายใต้ชื่อ WICE Logistics (Shenzhen) Company Ltd. หรือ WICE SZปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2/62 นี้

โดยWICE SZมีทุนจดทะเบียนจำนวน 10 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนจาก WICE HK จำนวน 7 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 70% และหุ้นส่วนชาวจีนจำนวน 3 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 30%

สำหรับการร่วมทุนจัดตั้ง WICE SZ ในครั้งนี้ ถือเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญของ WICE ในตลาดระดับนานาชาติ ด้วยการให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์ในเมืองเซินเจิ้นและประเทศจีนตอนใต้ ซึ่งจะสามารถเพิ่มยอดขายและสร้างประโยชน์ทางธุรกิจให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีในอนาคต

ขณะเดียวกัน ยังเป็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้า สร้างการเติบโตในตลาดต่างประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียนพร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยงานบริการด้านต่างๆ กับกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายประเภท ด้วยศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ จากการมีเครือข่ายเส้นทางที่ครอบคลุมตั้งแต่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย ลาว เวียดนาม ไปจนถึงจีนตอนใต้ ถือเป็นแต้มต่อทางธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งจีนเป็นตลาดขนส่งที่มีขนาดใหญ่มีความต้องการด้านงานโลจิสติกส์สูงเป็นอันดับต้นๆของโลก

นอกจากนี้  WICE HK  ได้เข้าทำสัญญากับบริษัท Universal Express Star Company Ltd. (UES) เพื่อซื้อธุรกิจทั้งหมดและโอนธุรกิจไปยัง WICE SZ ภายหลังก่อตั้งแล้วเสร็จ มูลค่าประมาณ 30ล้านบาท โดยแหล่งเงินทุนทั้ง 2 ดีลดังกล่าว คิดเป็นเงินทั้งสิ้น  37ล้านบาท มาจากเงินทุนหมุนเวียนในกิจกรรมการลงทุนของWICEHK  ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทแต่อย่างใด

ขณะที่มองแนวโน้มธุรกิจในช่วงครึ่งปีแรกมีทิศทางที่ดีแม้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังคงไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาสงครามการค้า แต่ WICE  ในประเทศต่างๆสามารถให้บริการ และมีปริมาณลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“ภาพรวมธุรกิจในปี 62 คาดว่าจะสามารถสร้างการเติบโตของรายได้ไว้ที่25%ถือเป็นการสร้างสถิติการเติบโตสูงสุดต่อเนื่อง โดยปัจจัยสนับสนุนมาจากกลยุทธ์ขยายธุรกิจแบบ Organic จากปริมาณงานบริการทุกประเภท และการเติบโตแบบ Inorganic จากการที่บริษัทลงทุนขยายสาขา ทั้ง WICE Logistics (Hong Kong) Ltd. , WICELogistics (Singapore) Ltd. และบริษัทร่วมทุน EUROASIA TOTAL LOGISTICS CO., LTD. (ETL) โดยในปีนี้จะเป็นปีที่บริษัทสามารถรับรู้รายได้จากการดำเนินงานของทุกสาขาเข้ามาเต็มปีซึ่งยังไม่นับรวมบริษัทร่วมทุนWICE SZ”นายชูเดช กล่าว

สำหรับผลประกอบการปี 61บริษัทมีรายได้รวม 1,850.12 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 1,402.33 ล้านบาท  หรือปรับตัวเพิ่มขึ้น 447.79 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 31.93% และมีกำไรสุทธิ 96.19 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 89.70 ล้านบาท จำนวน 6.49 ล้านบาท หรือปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.24% โดยสาเหตุที่ผลประกอบการปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากบริษัทรับรู้รายได้และกำไรสุทธิจากWICE HK เข้ามาในปี 61 ส่งผลให้บริษัทสามารถมีผลประกอบการเติบโตเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่บริษัทวางไว้

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.61 คิดเป็นจำนวนเงิน 84.75 ล้านบาท หรือคิดเป็น 77.22% ของกำไรสุทธิโดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและเพื่อสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)  ณ วันที่ 13 มี.ค. 62 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พ.ค. 62 โดยเตรียมขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 62 ในวันที่ 25 เมษายน 62

The post WICE ส่งบ.ย่อย ผนึกพันธมิตรจีน ให้บริการขนส่ง-โลจิสติกส์ในเซินเจิ้นและจีนตอนใต้ เสริมแกร่ง appeared first on Thunhoon.

ที่มา: Thunhoon

วันที่ March 27, 2019, 15:55

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *