ThaiStockNews

“ครูกัลยา”ยกระดับอาชีวเกษตร 4 ภาค เตรียมเปิดหลักสูตรธุรกิจกาแฟครบวงจรจับมือ เค ฟาร์ม คอฟฟี่ สร้างประสบการณ์และความเข้มแข็ง

  •   
  •   
  •  
  •  

“ครูกัลยา”ยกระดับอาชีวเกษตร 4 ภาค เตรียมเปิดหลักสูตรธุรกิจกาแฟครบวงจรจับมือ เค ฟาร์ม คอฟฟี่ สร้างประสบการณ์และความเข้มแข็ง

มิติหุ้น – ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีความยินดีที่จะสนับสนุน พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวเกษตร โดยเฉพาะการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภค และมีการเติบโตในอนาคตที่ดีอย่างธุรกิจกาแฟ ซึ่งเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่สามารถปลูกและสร้างรายได้ ซึ่งการที่ผู้เรียนอาชีวศึกษาจะได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าวถือว่าเป็นประโยชน์โดยตรงกับผู้เรียนและเหมาะกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน

“การพัฒนาอาชีวศึกษาจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือองค์กรวิชาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามามีบทบาทในการสร้างคนคุณภาพ และมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ความร่วมมือจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะนำพาให้การจัดการอาชีวศึกษาบรรลุสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จได้ในอนาคต ซึ่งเกษตร เกี่ยวกับข้องกับการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ล้วนเริ่มต้นจากเกษตรทั้งสิ้น และในช่วงวิกฤตโรคระบาด โควิด-19 ทุกอาชีพได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง แต่อาชีพที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด คืออาชีพด้านเกษตร”ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าว

ทั้งนี้การพัฒนากำลังอาชีวศึกษาด้านเกษตรที่จะทำให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอย่างมีคุณภาพ จำเป็นจะต้องได้รับองค์รู้และทักษะจากผู้เชี่ยวชาญในอาชีพที่จะมาบ่มเพาะให้ผู้เรียนจบมาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นที่ต้องการของภาคผู้ประกอบการ และที่สำคัญสามารถประกอบอาชีพได้ทันทีหลังจากเรียนจบทั้งอาชีพอิสระ หรือเข้าสู่ตลาดงาน

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อว่า สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ทั้ง 4 ภาค ร่วมกับ บริษัท เค ฟาร์ม คอฟฟี่ จำกัด เพื่อเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรธุรกิจกาแฟครบวงจร ให้แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์อาชีพกับผู้เชี่ยวชาญ ทำให้มีความพร้อมในการออกไปประกอบอาชีพและได้ประสบการณ์ที่ไม่อาจหาได้จากตำราเรียนหรือห้องเรียน ทั้งนี้ ความร่วมมือในครั้งนี้ มีระยะตั้งแต่ปี 2564-2567

ด้านนายเทิดศักดิ์ วิไลเกษม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เค ฟาร์ม คอฟฟี่ จำกัด กล่าวว่า กาแฟ เป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่สามารถปลูกและสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ในทุกๆ ขั้นตอนของการแปรรูปและการผลิตแบบครบวงจร อันจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น จนถึงระดับประเทศได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง บริษัท เค ฟาร์ม คอฟฟี่ จำกัด เป็นผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟที่มีความรู้ ความสามารถประสบการณ์ การปลูกการดูแล การบำรุงรักษา การแปรรูปการจำหน่าย และการจัดการธุรกิจกาแฟครบวงจร ซึ่งจะสร้างพื้นฐานอาชีพต่อนักเรียน นักศึกษา เพื่อเปิดโอกาสการให้มีอาชีพ สร้างรายได้ และมีความมั่นคงพื้นฐานในชีวิตและครอบครัว

www.mitihoon.com

The post “ครูกัลยา”ยกระดับอาชีวเกษตร 4 ภาค เตรียมเปิดหลักสูตรธุรกิจกาแฟครบวงจรจับมือ เค ฟาร์ม คอฟฟี่ สร้างประสบการณ์และความเข้มแข็ง appeared first on มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน.

ที่มา: มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน

วันที่ June 22, 2021, 17:07

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *