ThaiStockNews

บมจ. อสมท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

  •   
  •   
  •  
  •  

บมจ. อสมท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

มิติหุ้น – พล.ต.อ.ทวิชชาติ พละศักดิ์ ประธานกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)  พร้อมด้วยคณะกรรมการ  และ นายสิโรตม์  รัตนามหัทธนะ  กรรมการและรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และคณะผู้บริหาร  ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)    

www.mitihoon.com

The post บมจ. อสมท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 appeared first on มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน.

ที่มา: มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน

วันที่ May 5, 2021, 15:11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *