ThaiStockNews

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดตัวเว็บไซต์ setinvestnow.com ตอบทุกโจทย์การลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดตัวเว็บไซต์ setinvestnow.com ตอบทุกโจทย์การลงทุน

มิติหุ้น – นางสาวรินใจ ชาครพิพัฒน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งขยายฐานผู้ลงทุนต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยสนใจการออมการลงทุนและใช้เครื่องมือในตลาดทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินในอนาคตได้เหมาะสม โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา ผู้ลงทุนและผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลและเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์เฉลี่ยต่อเดือนกว่า 75 ล้านเพจวิว และมีจำนวนผู้ติดตามผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียกว่า 2 ล้านคน ซึ่งเติบโตกว่า 20% สะท้อนถึงความต้องการเรียนรู้การลงทุนในรูปแบบดิจิทัลที่เพิ่มสูงขึ้น ล่าสุดตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาเว็บไซต์ www.setinvestnow.com เพื่อรองรับการเข้าถึงผู้ลงทุนได้กว้างขึ้นผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล โดดเด่นด้วยบริการในรูปแบบ personalization ให้ผู้ลงทุนสามารถเลือกเรียนรู้เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ และแนวทางการลงทุนที่เหมาะกับตนเอง ตอบโจทย์ตรงตามไลฟ์สไตล์และเป้าหมายการลงทุน ด้วยฟังก์ชันที่ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว

www.mitihoon.com

The post ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดตัวเว็บไซต์ setinvestnow.com ตอบทุกโจทย์การลงทุน appeared first on มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน.

ที่มา: มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน

วันที่ January 15, 2021, 09:58

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *