ThaiStockNews

ม็อบ 18 ตุลา ยุติอย่างสงบ

ม็อบ 18 ตุลา ยุติอย่างสงบ

 

ม็อบ 18 ตุลา  ยุติชุมนุมวันนี้ 2 ทุ่ม ไร้เหตุป่วน

ชุมนุมของแนวร่วมกลุ่มราษฎรบริเวณจุดสำคัญต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้ยุติลงเมื่อเวลา 20.00 น. ในขณะที่ยังไม่มีการประกาศว่าวันพรุ่งนี้ (19 ต.ค.) แกนนำกลุ่มราษฎรจะนัดชุมนุมกันที่ไหนและเวลาใด โดยผู้ชุมนุมได้ออกจากพื้นที่ต่างๆ และเปิดการจราจรให้เข้าสู่สภาพปกติ   แม้ในบางจุดของการชุมนุมอาจจะมีการสื่อสารที่ผิดพลาด และเป็นเหตุให้มีปากเสียง หรือการกระทบกระทั่งกันบ้างระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้ชุมนุม แต่สถานการณ์ในภาพรวมก็ไม่ได้มีความรุนแรงใดๆ เกิดขึ้น

การชุมนุมในแต่ละจุดวันนี้จะมีลักษณะที่เหมือนกัน คือไม่มีใครเป็นแกนนำ ไม่มีการตั้งเวทีปราศรัย โดยจะมีเพียงการให้แนวร่วมที่ต้องการปราศรัยได้พูดผ่านโทรโข่งเท่านั้น ข้อเรียกร้องสำคัญยังคงชูใน 3 เรื่อง คือ ต้องการให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีลาออก, ต้องการให้แก้รัฐธรรมนูญ และการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ พร้อมกับขอให้ตำรวจปล่อยตัวแกนนำทุกคนที่ถูกควบคุมตัวอยู่ (มิติหุ้น)

The post ม็อบ 18 ตุลา ยุติอย่างสงบ appeared first on มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน.

ที่มา: มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน

วันที่ October 19, 2020, 00:02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *