ThaiStockNews

คกก.การบินไทยร่วมลดผลตอบแทน 50% นาน 6 เดือน ช่วยองค์กรก้าวพ้นวิกฤติโควิด-19

Posted on

คกก.การบินไทยร่วมลดผลตอบแทน 50% นาน 6 เดือน ช่วยองค์กรก้าวพ้นวิกฤติโควิด-19 คณะกรรมการการบินไทยร่วมลดผลตอบแทน 50% นาน 6 เดือน ช่วยองค์กรก้าวพ้นวิกฤติโควิด-19 ที่มา The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – finance วันที่ February 29, 2020, 22:34

ThaiStockNews

“ราชกิจจาฯ” ประกาศ ”โควิด-19” โรคติดต่ออันตราย มีผลบังคับใช้ 1 มี.ค.63

Posted on

“ราชกิจจาฯ” ประกาศ ”โควิด-19” โรคติดต่ออันตราย มีผลบังคับใช้ 1 มี.ค.63 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2563 มีเนื้อความว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีการประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID)) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เพื่อประโยชน์ในการเผ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2563 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วัดถีดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (14) ของข้อ […]

ThaiStockNews

ธอส. จัด 10,000 ล้านบาท ช่วยลูกค้าที่ได้ผลกระทบไวรัส COVID-19

Posted on

ธอส. จัด 10,000 ล้านบาท ช่วยลูกค้าที่ได้ผลกระทบไวรัส COVID-19 ธอส. ลดดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 4 เดือน คิดดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงเหลือ 1.00% ต่อปี ยื่นคำขอเข้าร่วมมาตรการได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น วันที่ February 29, 2020, 17:45

ThaiStockNews

ธอส.จัดหมื่นล้านช่วยลูกค้ากระทบโควิด-19

Posted on

ธอส.จัดหมื่นล้านช่วยลูกค้ากระทบโควิด-19 ธอส. จัดหมื่นล้านบาท ช่วยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ลดดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชำระ 4 เดือน  ที่มา The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – finance วันที่ February 29, 2020, 16:34

ThaiStockNews

โรงพยาบาลธนบุรีกวาดรายได้8,232ล้านบาท โต16%

Posted on

โรงพยาบาลธนบุรีกวาดรายได้8,232ล้านบาท โต16% THG ชูผลการดำเนินงานปี 2562 โดดเด่น มีกำไรสุทธิ 462 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33% ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น วันที่ February 29, 2020, 14:44

ThaiStockNews

‘นอนแบงก์’ ไม่ห่วง ‘แกร็บ’ ลงแข่งปล่อยสินเชื่อ

Posted on

‘นอนแบงก์’ ไม่ห่วง ‘แกร็บ’ ลงแข่งปล่อยสินเชื่อ  “นอนแบงก์” ไม่ห่วงคู่แข่งเพิ่ม หลังแกร๊บทำธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล คาด1-2 ปีไร้ผลประทบ เพราะยังจำกัดปล่อยกู้เฉพาะพาร์ทเนอร์ แถมวงเงินต่อรายต่ำ แต่ต้องติดตามสถานการณ์หากแกร็บขยายวงสินเชื่อสู่ประชาชนทั่วไป ด้าน “แกร็บ ไฟแนนซ์”แจงไม่ได้มุ่งแข่งกับใคร ที่มา The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – finance วันที่ February 29, 2020, 14:33

ThaiStockNews

กบข.ยังมั่นใจลงทุนตลาดหุ้นไทย

Posted on

กบข.ยังมั่นใจลงทุนตลาดหุ้นไทย กบข. เชื่อมั่นตลาดหุ้นไทยเหมาะสมทยอยเข้าลงทุนระยะยาวหลังดัชนี SET Index แตะระดับ 1,370 จุด ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น วันที่ February 29, 2020, 12:43

ThaiStockNews

ทองคำร่วง600บาท ลดหนักสุดในรอบ7ปี

Posted on

ทองคำร่วง600บาท ลดหนักสุดในรอบ7ปี ราคาทองคำร่วง600บ.ลดหนักสุดในรอบ7ปี รูปพรรณขาย24,250บาท ซื้อ23,225.12บาทแท่งซื้อ23,650บาทขาย23,750บาท ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น วันที่ February 29, 2020, 11:44

ThaiStockNews

ทำความรู้จักกับค่า Sensitivity ของ DW และปัจจัยกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงค่า Sensitivity

Posted on

ทำความรู้จักกับค่า Sensitivity ของ DW และปัจจัยกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงค่า Sensitivity การเคลื่อนไหวของราคา DW มีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าอ้างอิง โดยนักลงทุนสามารถพิจารณาว่า DW ตัวไหนเคลื่อนไหวตามสินค้าอ้างอิงมากหรือน้อยเพียงใดได้จากค่า Sensitivity ซึ่งเป็นตัววัดที่ใช้ประมาณว่าราคา DW จะขยับกี่ช่องหากราคาสินค้าอ้างอิงขยับ 1 ช่อง ยิ่งค่า Sensitivity ขยับเข้าใกล้ค่า 1 ในกรณี Call DW หรือใกล้ค่า -1 ในกรณีของ Put DW ราคา DW ก็มักจะเคลื่อนไหวตามสินค้าอ้างอิงแบบช่องต่อช่อง  บทความนี้จะอธิบายถึงปัจจัยที่กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของค่า Sensitivity ที่เกี่ยวข้องกับราคาของสินค้าอ้างอิงดังนี้ ค่า Sensitivity สามารถเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าอ้างอิง: จากวิธีการคำนวณราคา DW ในปัจจุบัน จะสังเกตได้ว่าค่า Sensitivity จะเปลี่ยนแปลงเมื่อราคาของสินค้าอ้างอิงเปลี่ยนแปลง โดยค่า Sensitivity ของ Call DW จะสูงขึ้นถ้าราคาสินค้าอ้างอิงปรับตัวสูงขึ้น และค่า Sensitivity ของ Put […]

Positioning Magazine

“ฮุนเซน” รับปากลดหย่อนภาษีให้โรงงาน-โรงแรม สู้กิกฤตไวรัส COVID-19

Posted on

“ฮุนเซน” รับปากลดหย่อนภาษีให้โรงงาน-โรงแรม สู้กิกฤตไวรัส COVID-19 นายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชา ให้คำมั่นว่า จะลดหย่อนภาษีให้แก่บรรดาโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และจากอัตราภาษีที่ปรับสูงขึ้นหลังสหภาพยุโรปถอนสิทธิพิเศษทางการค้าจากประเด็นสิทธิมนุษยชน ผู้นำเขมรยังให้คำมั่นที่จะยกเว้นภาษีให้แก่โรงแรมและเกสต์เฮาส์เป็นเวลา 4 เดือน เพื่อช่วยชดเชยความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับภาคการท่องเที่ยวอันเนื่องจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ได้คร่าผู้คนไปมากกว่า 2,500 คน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจีน และแพร่กระจายไปสู่ประเทศต่างๆ ราว 28 ประเทศและเขตแดน การหยุดชะงักของสินค้ากำลังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าที่เป็นอุตสาหกรรมสำคัญของกัมพูชา ที่ในขณะเดียวกัน ก็กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการสูญเสียสิทธิพิเศษทางการค้าราว 20% จากที่กัมพูชาได้ประโยชน์ภายใต้โครงการ “Everything But Arms” (EBA) ของสหภาพยุโรปที่มอบให้แก่ประเทศที่ยากจนที่สุดของโลก ฮุนเซน กล่าวว่า โรงงานใดที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเชื้อไวรัส COVID-19 และอัตราภาษีของโครงการ EBA จะได้รับการยกเว้นภาษีเป็นอย่างน้อย 6 เดือน และรัฐบาลจะช่วยจ่ายค่าแรงบางส่วนของแรงงานหากการผลิตต้องหยุดชะงัก “เมื่อโรงงานเหล่านี้ต้องระงับการดำเนินการ พวกเขาจะจ่ายค่าแรงให้แก่แรงงานของพวกเขาที่ 40% ของค่าแรงขั้นต่ำในปัจจุบัน ส่วนรัฐบาลจะจ่ายให้แรงงานเพิ่มอีก 20% ดังนั้นแล้วแรงงานจะได้เงินทั้งหมดที่ 60% ของค่าแรง” ฮุนเซนมีท่าทีไม่ยี่หระต่อการสูญเสียสิทธิพิเศษทางการค้า ที่สหภาพยุโรปกล่าวว่า เป็นผลของการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและเป็นระบบของรัฐบาล สหภาพยุโรปจะแทนที่อัตราภาษี 0% […]