ThaiStockNews

KTC โผล่ BIGLOT มูลค่า 71.25 ลบ.

KTC โผล่ BIGLOT มูลค่า 71.25 ลบ.

มิติหุ้น-KTC รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดาน (BIGLOT) จำนวน 2,097,900 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 33.96 บาท รวมมูลค่า 71.25 ลบ.

The post KTC โผล่ BIGLOT มูลค่า 71.25 ลบ. appeared first on มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน.

ที่มา: มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน

วันที่ September 25, 2020, 18:59

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *