ThaiStockNews

PTTEP โผล่ BIGLOT มูลค่า 139.37 ลบ.

PTTEP โผล่ BIGLOT มูลค่า 139.37 ลบ.

มิติหุ้น-PTTEP มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIGLOT) จำนวน 1,582,000 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 88.09 บาทรวมมูลค่า 139.37 ลบ.

The post PTTEP โผล่ BIGLOT มูลค่า 139.37 ลบ. appeared first on มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน.

ที่มา: มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน

วันที่ September 16, 2020, 19:01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *