ThaiStockNews

SEAFCOเผย ไร้กังวล พม่าไม่กระทบแม้แต่น้อย

SEAFCOเผย ไร้กังวล พม่าไม่กระทบแม้แต่น้อย

 

SEAFCO เผยกับมิติหุ้น  ตามที่มีกระแสข่าวว่า การ lockdown ในประเทศพม่า จะกระทบกับงานที่บริษัทมีเงินลงทุนในพม่านั้น    ขอชี้แจงว่า SEAFCO มีเงินลงทุนใน ซีฟโก้ เมียนม่า 80% ผ่านบริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท    ขณะที่ล่าสุดนี้ไม่ได้มีงานในระหว่างดำเนินงาน  และอาจได้งานอีกไม่เกิน 20 ล้านบาท  ขณะนี้บริษัทไม่มีเครื่องจักรตกค้างที่พม่า และค่าใช้จ่ายดำเนินงานน้อย   ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อ SEAFCO ในไทย

(มิติหุ้น) สำหรับผลการดำเนินงานในปี 63 นี้บริษัทยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีงานในมือในระดับ 2,000 ล้านบาท ล่าสุดเพิ่งประกาศรับงาน 2 โครงการมูลค่า 422 ล้านบาท และยังคงมีงานที่มีโอกาสรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้เพราะงานในไทยเดินหน้าตามปกติ    ส่วนราคาเหมาะสมโบรกเกอร์ให้ราคาเฉลี่ยที่ 7.2 บาท ให้คำแนะนำซื้อ

The post SEAFCOเผย ไร้กังวล พม่าไม่กระทบแม้แต่น้อย appeared first on มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน.

ที่มา: มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน

วันที่ September 15, 2020, 09:59

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *