ThaiStockNews

ทรัมป์เตรียมประกาศแผนฮุบ TikTok

ทรัมป์เตรียมประกาศแผนฮุบ TikTok

จับตา ทรัมป์ เตรียมออกคำสั่งให้ ByteDance ขายหุ้น TikTok ในสหรัฐ  โดยมีการชี้แจงว่าเป็นมาตรการหนึ่งในการตอบโต้จีนที่ไม่สามารถจัดการกับการแพร่ระบาด COVID-19 จนก่อให้เกิดการระบาดไปทั่วโลกและมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ ทรัมป์อ้างว่า เจ้าหน้าที่สหรัฐมีความกังวลและอาจเป็นไปได้ที่รัฐบาลจีน จะใช้ข้อมูลความนิยมของ TikTok ที่มีขึ้นในกลุ่มวัยรุ่นของสหรัฐ ซึ่งอาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ และข้อมูลของผู้ใช้ (มิติหุ้น)

The post ทรัมป์เตรียมประกาศแผนฮุบ TikTok appeared first on มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน.

ที่มา: มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน

วันที่ August 1, 2020, 08:11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *