ThaiStockNews

BJC โผล่ BIGLOT มูลค่า 562.50 ลบ.

BJC โผล่ BIGLOT มูลค่า 562.50 ลบ.

มิติหุ้น-BJC มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIGLOT) จำนวน 15 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 37.50 บาทรวมมูลค่า 562.50 ลบ.

The post BJC โผล่ BIGLOT มูลค่า 562.50 ลบ. appeared first on มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน.

ที่มา: มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน

วันที่ July 31, 2020, 17:58

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *