ThaiStockNews

#BBL (มิติหุ้น) ผนึกเคอรี่ฯ ร่วมพัฒนาระบบชำระเงินออนไลน์สยายปีกอีคอมเมิร์ซไทย เผยปัจจุบันมีมูลค่าซื้อขายสูงกว่า 3.05 ล้านล้านบาท เติบโตปีละ 8 -10%

#BBL (มิติหุ้น) ผนึกเคอรี่ฯ ร่วมพัฒนาระบบชำระเงินออนไลน์สยายปีกอีคอมเมิร์ซไทย เผยปัจจุบันมีมูลค่าซื้อขายสูงกว่า 3.05 ล้านล้านบาท เติบโตปีละ 8 -10%

ที่มา: มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน

วันที่ January 15, 2020, 10:59

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *