ThaiStockNews

BGRIM โอนหุ้น ‘Ray Power Supply’-ลุยจ่ายไฟ10,000MW

BGRIM โอนหุ้น ‘Ray Power Supply’-ลุยจ่ายไฟ10,000MW

 

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า  บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ หรือ BGRIM โดย “นางปรียนาถ สุนทรวาทะ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 พ.ย.62 ที่ผ่านมาได้แจ้งว่า “บ.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ 1” (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 100%) ได้เข้าทำสัญญาโอนหุ้นเพื่อรับโอนหุ้นทั้งหมด (100%) ใน Ray Power Supply Co., Ltd. โดยการโอนหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศกัมพูชานั้น ล่าสุดการโอนหุ้นดังกล่าวได้เสร็จสมบูรณ์แล้วและได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศกัมพูชาเรียบร้อยแล้ว

ส่วนทิศทางธุรกิจในปี 63 บริษัทตั้งเป้ารายได้จากกการขายไฟฟ้าเติบโต 15-20% เมื่อเทียบกับปี 62 หลังจากมีโรงไฟฟ้าใหม่เพิ่มอีก 3 แห่ง ได้แก่ Bo Thong 1 และ 2 กำลังการผลิตรวม 16 MW และ โครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศกัมพูชา ขนาดกำลังการผลิตรวม 39 MW ส่งผลให้ภายในสิ้นปี 63 จะมีกำลังการผลิตเพิ่มเป็น 2,951 MW

ทั้งนี้ บริษัทวางงบลงทุนปี 63 ไว้กว่า 20,000 ล้านบาท สำหรับรองรับการลงทุนโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการเข้าซื้อกิจการ (M&A) เพื่อขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีดีลซื้อกิจการโรงไฟฟ้า 2-3 แห่ง ขนาดกำลังการผลิต 100-200 MW/โครงการ คาดจะเห็นความคืบหน้าชัดเจนช่วงกลางปี 63

พร้อมกันนี้ยังมีการทยอยประกาศเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในต่างประเทศเพิ่มเติม อาทิ  โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เกาหลี และ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซในมาเลเซีย ที่คาดจะประกาศได้ในช่วงต้นปี 63

อย่างไรก็ตาม บริษัทตั้งเป้าภายในระยะเวลา 8 ปี (ปี 70) จะมีกำลังผลิตรวมเพิ่มเป็น  10,000 MW จากแผนเดิมปี 65 ตั้งไว้ 5,000 MW  ซึ่งปัจจุบันมีกำลังผลิตถึงสิ้นปี 62 แล้วที่ 2,896 MW  โดยจะมาจากการพัฒนาโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศเพิ่มขึ้น รวมถึงการทำดีล M&A

www.mitihoon.com

The post BGRIM โอนหุ้น ‘Ray Power Supply’-ลุยจ่ายไฟ10,000MW appeared first on มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน.

ที่มา: มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน

วันที่ January 15, 2020, 09:59

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *