ThaiStockNews

BBL-F โผล่ BIGLOT มูลค่า 92.22 ลบ.

BBL-F โผล่ BIGLOT มูลค่า 92.22 ลบ.

มิติหุ้น-BBL-F มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIGLOT) จำนวน 595,400 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 154.88 บาทรวมมูลค่า 92.22 ล้านบาท

The post BBL-F โผล่ BIGLOT มูลค่า 92.22 ลบ. appeared first on มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน.

ที่มา: มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน

วันที่ January 10, 2020, 17:47

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *