ThaiStockNews

เมืองไทยประกันชีวิต มอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก แก่ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน สนง.เขตบางนา

เมืองไทยประกันชีวิต มอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก แก่ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน สนง.เขตบางนา

มิติหุ้น – นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ผู้แทนบริษัทฯ สนับสนุนหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก ในโครงการ “รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563”  ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สำนักงานเขตบางนา จำนวน 100 ใบ โดยมีนายภูวนาถ นนทรีย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนและลดความรุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในการการมอบ  ในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงาน คปภ.

 

The post เมืองไทยประกันชีวิต มอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก แก่ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน สนง.เขตบางนา appeared first on มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน.

ที่มา: มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน

วันที่ December 30, 2019, 11:56

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *