ThaiStockNews

ศุภาลัย รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Silver Star for Children จากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

ศุภาลัย รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Silver Star for Children จากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

มิติหุ้น-นางอัจฉรา  ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ห้เกียรติรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Silver Star for Children สำหรับองค์กรที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการต่างๆ เพื่อเด็กที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย โดยมีนายอานันท์  ปันยารชุน ทูตสันถวไมตรี เป็นผู้มอบ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งรางวัลดังกล่าวสอดคล้องกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญประเด็นด้านเด็ก มุ่งเน้นการมอบโอกาสและความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การศึกษา สุขภาพ คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย เป็นต้น

โดยภายในงานองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้เปิดตัวรายการ “เดอะ บลู คาร์เพท โชว์ ฟอร์ ยูนิเซฟ    ครั้งที่ 2” รายการโทรทัศน์วาไรตี้รูปแบบใหม่ ที่ฉีกกรอบรายการการกุศลแบบเดิม เพื่อช่วยเหลือเด็กๆที่ขาดแคลน ออกอากาศในวันเด็ก (วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563) เวลา 18.20 – 20.00 น.

The post ศุภาลัย รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Silver Star for Children จากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย appeared first on มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน.

ที่มา: มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน

วันที่ December 17, 2019, 13:56

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *