ThaiStockNews

ASP โผล่ BIGLOT มูลค่า 68.79 ลบ.

ASP โผล่ BIGLOT มูลค่า 68.79 ลบ.

มิติหุ้น-ASP มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่(BIGLOT)จำนวน 39.31 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 1.75 บาท รวมมูลค่า 68.79 ลบ.

The post ASP โผล่ BIGLOT มูลค่า 68.79 ลบ. appeared first on มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน.

ที่มา: มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน

วันที่ December 3, 2019, 12:59

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *