ThaiStockNews

RATCH เผยเลิกกิจการบ.ย่อยไม่กระทบธุรกิจ โบรกฯ ชี้กำลังผลิตไฟฟ้ายังโตตามแผน ให้เป้า “ซื้อ” 76.50 บ.

RATCH เผยเลิกกิจการบ.ย่อยไม่กระทบธุรกิจ โบรกฯ ชี้กำลังผลิตไฟฟ้ายังโตตามแผน ให้เป้า “ซื้อ” 76.50 บ.

RATCH เผยเลิกกิจการบ.ย่อยไม่กระทบธุรกิจ โบรกฯ ชี้กำลังผลิตไฟฟ้ายังโตตามแผน ให้เป้า “ซื้อ” 76.50 บ.

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.ราช กรุ๊ป หรือ RATCH ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้ารายใหญ่ของไทย แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจำนวน ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยในรูปบริษัทจำกัด จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ 1.บริษัท ซีเอ็นไบโอแมส จำกัด 2.บริษัท พีบีไบโอแมส จำกัด และ 3.บริษัท แอลพีไบโอแมส จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนนั้น

ทั้งนี้ บริษัทย่อยทั้งสามบริษัท ได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แล้วเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 62 โดยการเลิกกิจการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทย่อยทั้งสามบริษัทไม่มีการทำธุรกรรมใดๆ ทั้งนี้ บริษัทย่อยทั้งสามบริษัทจะดำเนินการชำระบัญชีต่อไป

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.เคที ซีมิโก้ ประเมินธุรกิจ RATCH ในมุมมองเป็นกลาง โดยเป้าหมายการเติบโตระยะยาวของ RATCH ยังคงเดิม โครงการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าในแผนงานเป็นไปตามแผน และมีการกระจายความเสี่ยงการลงทุนสู่โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ดังนั้น ยังคงประมาณการกำไร ซึ่งอาจมีความเสี่ยงเชิงลบแต่ไม่มีนัยสำคัญ คงคำแนะนำ “Outperform” ราคาเป้าหมาย 76.50 บาท

ขณะที่ผลดำเนินงาน RATCH ไตรมาส 3/62 ที่ผ่านมา มีกำไรสุทธิ 1,364.84 ล้านบาท ลดลง 18.8% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,680.53 ล้านบาท ส่งผลงวด 9 เดือน มีกำไรสุทธิ 5,058.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.4 % จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 4,939 ล้านบาท

www.mitihoon.com

The post RATCH เผยเลิกกิจการบ.ย่อยไม่กระทบธุรกิจ โบรกฯ ชี้กำลังผลิตไฟฟ้ายังโตตามแผน ให้เป้า “ซื้อ” 76.50 บ. appeared first on มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน.

ที่มา: มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน

วันที่ December 3, 2019, 10:59

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *