ThaiStockNews

ธนาคารกรุงไทยยืนยัน GULF ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้

ธนาคารกรุงไทยยืนยัน GULF ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้

มิติหุ้น – นายสุรธันว์ คงทน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ตามที่มีการส่งข้อความในกลุ่มไลน์ ว่า บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) ผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำนวน 35,000 ล้านบาทนั้น ธนาคารขอยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัท GULF ไม่มีหนี้เงินกู้หรือสินเชื่ออยู่กับธนาคาร เป็นลูกค้าที่มีศักยภาพและเป็นลูกค้าเป้าหมายของธนาคาร

www.mitihoon.com

The post ธนาคารกรุงไทยยืนยัน GULF ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ appeared first on มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน.

ที่มา: มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน

วันที่ September 13, 2019, 15:59

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *