ThaiStockNews

DEMCOคว้างานนำสายสื่อสารลงใต้ดินใน กทม.พื้นที่ 2 มูลค่า 958.08 ล้านบาท

DEMCOคว้างานนำสายสื่อสารลงใต้ดินใน กทม.พื้นที่ 2 มูลค่า 958.08 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าว มิติหุ้น รายงานว่า บมจ.เด็มโก้ (DEMCO) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( ตลท.) ว่าบริษัทได้เข้าทำสัญญาดำเนินการงานวิศวกรรม –จัดหา–ก่อสร้าง (Engineering –Procurement – Construction : EPC) โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ของบริษัท กรุงเทพธนาคม จำ กัด (KT) ระยะทาง 121 กิโลเมตร มูลค่า 958,078,000.00 บาท โดยมีระยะเวลาก่อสร้าง 2 ปีนับจากวันส่งมอบพื้นที่

สำหรับพื้นที่โซน 2 ครอบคลุมถนนสายหลัก ถนนสายรอง ถนนโครงข่ายและซอยในบริเวณพื้นที่เขตดินแดง เขตวัฒนา เขตห้วยขวาง เขตสะพานสูง เขตหนองจอก รวมถึงพื้นที่บางส่วนของเขตสวนหลวง เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง เขตราชเทวี เขตคลองเตย เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ เขตประเวศ และเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

www.mitihoon.com

The post DEMCOคว้างานนำสายสื่อสารลงใต้ดินใน กทม.พื้นที่ 2 มูลค่า 958.08 ล้านบาท appeared first on มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน.

ที่มา: มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน

วันที่ August 15, 2019, 13:59

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *