ThaiStockNews

PTTEPได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลก  “FTSE4Good Index Series” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

PTTEPได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลก  “FTSE4Good Index Series” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

ผู้สื่อข่าว มิติหุ้น รายงานว่า บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนระดับโลก FTSE4Good Index Series ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากบริษัทฟุตซี่ รัสเซล ซึ่งเป็นผู้จัดทำดัชนีดังกล่าว โดยให้การรับรองว่า ปตท.สผ. มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของ FTSE4Good Index Series ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้ชี้วัดผลการดำเนินงานทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้รับพิจารณาให้เป็น 1 ใน 10 อันดับแรกในกลุ่มบริษัทพลังงานที่มีผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาลยอดเยี่ยม โดยการจัดอันดับนี้มีขึ้นเพื่อให้นักลงทุนและหลักทรัพย์จัดการกองทุนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน รวมทั้งเป็นกรอบการดำเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม

The post PTTEPได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลก  “FTSE4Good Index Series” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 appeared first on มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน.

ที่มา: มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน

วันที่ August 14, 2019, 09:59

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *