Positioning Magazine

3BB CSR to School “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” มีดีมากกว่า ติดเน็ตให้โรงเรียน

3BB CSR to School “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” มีดีมากกว่า ติดเน็ตให้โรงเรียน

การพัฒนาและการสนับสนุนชุมชนและสังคมด้านการศึกษา ถือเป็นหนึ่งพันธกิจหลักที่ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB ได้ตระหนักถึงและให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ “โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาฟรี”  หนึ่งในหลายโครงการที่ 3BB ได้ริเริ่มขึ้นเพื่อตอบแทนคืนให้กับสังคม ด้วยการติดตั้งอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ  เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นแหล่งความรู้ ข้อมูลข่าวสารได้อย่างไม่มีข้อจำกัดและเท่าเทียมกัน

3BB ได้ริเริ่มโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2554 โดยได้คัดเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในจังหวัดต่างๆ  และโรงเรียนอื่นๆที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยการสนับสนุนบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของ 3BB และ Wi-Fi ฟรี ให้กับโรงเรียน เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ซึ่งผลจากการใช้อินเทอร์เน็ตของ 3BB มีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเยาวชนได้เป็นอย่างดีทำให้ครู นักเรียนสามารถค้นคว้าและเข้าถึงเนื้อหาทางการศึกษาได้หลากหลายนอกจากนี้ชุมชนใกล้เคียงโรงเรียน ยังได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ช่วยเสริมสร้างอาชีพและรายได้ของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน 3BB ได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันยาวนานกว่า 10ปี ติดตั้งอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนรวมแล้วทั้งสิ้น2,271แห่ง หลังจากการติดตั้งอินเทอร์เน็ตให้แต่ละโรงเรียนแล้ว บริษัทยังได้ติดตามผลการใช้งานด้วยการนำพนักงาน 3BB ออกไปจัดกิจกรรมแนะนำการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพรวมถึงกิจกรรมสันทนาการสร้างความสนุกสนานมอบทุนการศึกษา และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียนอีกด้วย

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมกับช่อง MONO 29 นำรายการ “จานยักษ์”  รายการทำอาหารที่ไม่ธรรมดายกครัวไปที่โรงเรียนวัดโพธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นโรงเรียนอุปถัมภ์ในโครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โดยมีเชฟสุดหล่อ คุณเต็งหนึ่งลงมือทำยากิโซบะ เป็นมื้อกลางวันให้กับน้องๆได้ลิ้มลองความอร่อย ซึ่งถูกใจเด็กๆเป็นที่สุด

กิจกรรมดีๆ ทำให้น้องๆมีรอยยิ้ม ได้อิ่มอร่อย และมีความสุขกับความสนุกที่ 3BB นำไปมอบให้ภายใต้“โครงการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาฟรี” จะยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องเพราะเราตระหนักดีว่าการพัฒนาและเรียนรู้ไม่มีคำว่าสิ้นสุด

ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อสังคมและชุมชนในทุกระดับการที่ 3BB ได้ติดตั้งบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาฟรีให้กับโรงเรียน นับเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในอนาคตต่อไป

ที่มา: Positioning Magazine

วันที่ May 8, 2020, 08:35

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *