ThaiStockNews

SGP โผล่ BIGLOT มูลค่า 87.55 ลบ.

SGP โผล่ BIGLOT มูลค่า 87.55 ลบ.

มิติหุ้น-SGP มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIGLOT) จำนวน 8.5 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 10.30 บาท รวมมูลค่า 87.55 ล้านบาท

The post SGP โผล่ BIGLOT มูลค่า 87.55 ลบ. appeared first on มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน.

ที่มา: มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน

วันที่ July 12, 2019, 18:59

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *