ThaiStockNews

TMBAM Eastspring จับมือ Goldman Sachs ออกกองทุนทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity เฟ้นหาหุ้นระดับโลกด้วยพลังของ Big data

TMBAM Eastspring จับมือ Goldman Sachs ออกกองทุนทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity เฟ้นหาหุ้นระดับโลกด้วยพลังของ Big data

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) ออกกองทุนคุณภาพร่วมกับ Goldman Sachs บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนระดับโลก

ออกกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity ลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพดีทั่วโลก ด้วยกระบวนการคัดเลือกที่ทันสมัยเปี่ยมประสิทธิภาพ รวมถึงการนำข้อมูลจาก

Big Data และ เทคโนโลยี Machine Learning มาประยุกต์ใช้ในการเฟ้นหาหุ้นในประเทศพัฒนาแล้ว เสนอขายครั้งแรกวันที่ 11-19 กรกฎาคมนี้

ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ TMBAM Eastspring กล่าวว่า “ตลาดในยุคปัจจุบันมีความผันผวนจากปัจจัยภายนอกต่างๆมากมาย ทำให้การลงทุนในแต่ละครั้ง

ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลให้รอบคอบมากขึ้น รวมทั้งเลือกผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญในภูมิภาคและประเภทสินทรัพย์นั้นๆ เราจึงได้จับมือกับทาง Goldman Sachs

ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการลงทุนระดับโลก ออกกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity ซึ่งมีกระบวนการคัดกรองหุ้นที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบ

การคิดวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และดูสถานการณ์ของตลาด ร่วมกับการนำ Big Data และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ มาประยุกต์ใช้ในการเฟ้นหาหุ้นที่มีศักยภาพดีให้กับผู้ลงทุน

เพิ่มโอกาสของผลตอบแทนในหุ้นระดับโลก เหมาะกับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหลักของพอร์ตการลงทุนในส่วนของหุ้นต่างประเทศของผู้ลงทุนชาวไทย ที่ผ่านมากองทุนหลัก

ประสบความสำเร็จในการสร้างผลตอบแทนได้อย่างดี สามารถเอาชนะตลาดได้อย่างสม่ำเสมอจนได้รับรางวัลความสำเร็จจากมอร์นิ่งสตาร์ นั่นก็คือรางวัล Best Equity Fund House

& Best Global Equity Fund โดย Morningstar Singapore 2018 (ที่มา Goldman Sachs ณ วันที่ 30 เมษายน 2562) ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ microsite

ของเราที่ www.tmbameastspring.com/globalcore-equity-fund/ ซึ่งเราจัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษ รวมถึง ปรึกษาได้ที่สาขาธนาคาร TMB ทั่วประเทศ ผู้สนับสนุนการขายอื่น ๆ

รวมทั้งศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์โทร. 1725”

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity มีนโยบายลงทุนกองทุน Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio หน่วยลงทุนชนิด Class I Shares (Acc.) (Snap)

เพียงกองทุนเดียว อัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายปันผล และมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน พิเศษในช่วง IPO (11-19 ก.ค. 62) ค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุนจะอยู่ที่ 1.00% จากปกติ 1.50%

ปัจจุบัน TMBAM Eastspring บริหารกองทุนรวมมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM) กว่า 426,527 ล้านบาท* มีกองทุนที่บริหารเองและได้รับการจัดอับดับโดยรวมสูงสุด 5 ดาว

จากมอร์นิ่งสตาร์ 10 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity ทั้งกองทุนปกติและกองทุน RMF กองทุนเปิดทหารไทย Global Income

กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth ทั้งกองทุนปกติและกองทุน RMF กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส ทั้งกองทุนปกติและกองทุน RMF และ

กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity ทั้งกองทุนปกติและกองทุน RMF (ข้อมูล AUM จาก TMBAM Eastspring ณ 30 มิ.ย. 62/ มอร์นิ่งสตาร์ ณ 31 พ.ค. 62)

(*ยอดรวม AUM ดังกล่าวไม่รวมบางธุรกิจที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ อาทิ การลงทุนโดยตรงของธุรกิจ Private Fund และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบ Single Fund)

The post TMBAM Eastspring จับมือ Goldman Sachs ออกกองทุนทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity เฟ้นหาหุ้นระดับโลกด้วยพลังของ Big data appeared first on มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน.

ที่มา: มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน

วันที่ July 10, 2019, 14:00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *