ThaiStockNews

CK โผล่ BIGLOT มูลค่า 221.20 ลบ.

CK โผล่ BIGLOT มูลค่า 221.20 ลบ.

มิติหุ้น-CK มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIGLOT) จำนวน 7.9 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 28 บาท รวมมูลค่า 221.20 ล้านบาท

The post CK โผล่ BIGLOT มูลค่า 221.20 ลบ. appeared first on มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน.

ที่มา: มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน

วันที่ July 9, 2019, 17:58

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *