ThaiStockNews

#บล.กสิรไทย มองปัจจัยบวกเพียบหลังจัดตั้งรัฐบาล

#บล.กสิรไทย มองปัจจัยบวกเพียบหลังจัดตั้งรัฐบาล

#บล.กสิรไทย มองปัจจัยสนับสนุนในประเทศหลังมีเลือกตั้งรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงแผนกายขยายสิทธิ์ประโยชน์ภาษี LTFในอัตรา50%คาดจะเห็นความชัดเจนในเดือน ก.ค.นี้

The post #บล.กสิรไทย มองปัจจัยบวกเพียบหลังจัดตั้งรัฐบาล appeared first on มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน.

ที่มา: มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน

วันที่ July 9, 2019, 14:02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *