ThaiStockNews

5 อันดับข่าวเด่นมิติหุ้นภาคเช้า

  •   
  •   
  •  
  •  

5 อันดับข่าวเด่นมิติหุ้นภาคเช้า

อันดับที่ 1  TSE เผยออก TSR จำนวน 381 ล.หุ้น แถมขายหุ้นกู้ 1พันล.หวังโกยเงินลงทุนพลังงานข้ามชาติ

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ หรือ TSE โดย “ดร.แคทลีน มาลีนนท์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 8 ก.ค.62 ได้อนุมัติการออก “ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Rights –TSR)” จำนวนไม่เกิน 381,149,916 หน่วย ให้ฟรีแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้น 5 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วย TSR ซึ่ง TSR มีอายุไม่เกิน 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบแสดงสิทธิ และได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้บุคคลในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 190,574,958 หุ้น พร้อมกันนี้ยังมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 3-5 ปี เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำรองในการลงทุนโครงการใหม่ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเงินทุน รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท ทั้งนี้หลังจากแปลงสิทธิแล้ว สัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E)

อันดับที่ 2 SCC สงครามการค้าไม่ทำให้ระคายผิว-กูรูชี้เป้า 530 บาท

ผู้สื่อข่าว มิติหุ้น รายงานว่า บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด แนะนำ ซื้อ หุ้น บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) SCC ราคาเป้าหมาย 530 บาท สงครามการค้าทำให้นักลงทุนกังวลกลุ่มเคมีเพิ่มขึ้น แต่เชื่อว่า SCC มีความได้เปรียบจากกลุ่มอุตสาหกรรมปลายน้ำอื่นๆ จากธุรกิจที่มีความหลากหลาย และสงครามการค้าที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเคมี แต่กลุ่มปูนและวัสดุก่อสร้างรวมถึงกลุ่มบรรจุภัณฑ์เป็นกลุ่มที่ชดเชยปัจจัยลบ 2 กลุ่มนี้จะได้ประโยชน์จากการเติบโตของการค้าใน ASEAN คาดสัดส่วนของเคมีจะอยู่ที่ 51% ของ EBITDA ในปี 2562 ในขณะที่กลุ่มวัสดุก่อสร้างและบรรจุภัณฑ์จะคิดเป็นสัดส่วน 29% และ 17% ตามลำดับ บริษัทได้มีการลงทุนในสินค้า HVA สัดส่วนรายได้ 40% ในช่วงไตรมาส 1/2562 จะช่วยชดเชยผลกระทบของราคาสินค้าโภคภัณฑ์

อันดับที่ 3 STA ดัน STGT เสนอขาย IPO ในสัดส่วน 31% คาดเข้าเทรดฯ Q3/63 โกยเงินระดุมทุนรุกธุรกิจเต็มสูบ

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี หรือ STA โดย “นายกิติชัย สินเจริญกุล” กรรมการ เผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 62 ได้มีมติอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ “บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT” ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ STGT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์อื่น (Spin-Off) โดยสัดส่วนหุ้นที่จะเสนอขาย IPO จำนวนไม่เกิน 31% ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ STGT โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3/63 ทั้งนี้จากการเสนอขาย IPO จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และบริษัทย่อยใน STGT ลดลงจากเดิม 81.08 % เป็นไม่ต่ำกว่า 55.95% ของทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO โดย STGT จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเช่นเดิมต่อไป

อันดับที่ 4 TQM เข้าซื้อ “โบรกเกอร์ประกันวินาศภัย” มูลค่า 5 ลบ.หวังเพิ่มช่องทางขาย

มิติหุ้น-บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (TQM) โดยนายอัญชลิน พรรนิภา ประธานกรรมการเปิดเผยว่า บริษัทมีวคามประสงค์จะเข้าซื้อหลักทรัพย์ในบริษัท ทีเจ เอ็น อินชัวร์รันส์โบรกเกอร์ จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย เพื่อเพิ่มช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยอีกหนึ่งช่องทางผ่าน Dealer และตัวแทนขายรถยนต์ ในราคาพาร์ 100 บาทต่อหุ้น จำนวน 50,000 หุ้น ซึ่งถือเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5 ล้านบาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2562 มีมติอนุมัติในการลงทุนหรือการลงทุนในบริษัทอื่นได้ ในวงเงินตามที่ระบไว้แล้ว ทั้งนี้รายการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนและกระบวนการดำเนินการทางกฎหมาย

อันดับที่ 5 ผถห.ฉลุย NMG ไฟเขียวคืนช่อง “SPRING 26” มีผล 16 ส.ค.นี้

มิติหุ้น-บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป (NMG) โดยนายสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เสนอต่อเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัท สปริง 26 จำกัด(เดิมชื่อบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จำกัด) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญอยู่จำนวน 149,900,002 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.9333 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (“สปริง”) และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ ชื่อช่องรายการ SPRING 26 (เดิมชื่อช่องรายการ NOW26) มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2572 (“ใบอนุญาตฯ”) คืนใบอนุญาตฯ (“รายการคืนใบอนุญาตฯ ของสปริง”)

www.mitihoon.com

The post 5 อันดับข่าวเด่นมิติหุ้นภาคเช้า appeared first on มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน.

ที่มา: มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน

วันที่ July 9, 2019, 11:55

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *