ThaiStockNews

SGP โผล่ BIGLOT มูลค่า 420 ลบ.

SGP โผล่ BIGLOT มูลค่า 420 ลบ.

มิติหุ้น- SGP มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่(BIGLOT) จำนวน 40 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 10.50 บาท รวมมูลค่า 420 ล้านบาท

The post SGP โผล่ BIGLOT มูลค่า 420 ลบ. appeared first on มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน.

ที่มา: มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน

วันที่ July 5, 2019, 17:59

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *