ThaiStockNews

# AEONTS (มิติหุ้น) กำไรไตรมาส 1/62 อยู่ที่ 986.6 ลบ. เพิ่มขึ้น6.86 % จากกำไร ไตรมาส 1/61 อยู่ที่ 927.58 ลบ.

# AEONTS (มิติหุ้น) กำไรไตรมาส 1/62 อยู่ที่ 986.6 ลบ. เพิ่มขึ้น6.86 % จากกำไร ไตรมาส 1/61 อยู่ที่ 927.58 ลบ.

# AEONTS (มิติหุ้น) กำไรไตรมาส 1/62 อยู่ที่ 986.6 ลบ. เพิ่มขึ้น6.86 % จากกำไร ไตรมาส 1/61 อยู่ที่ 927.58 ลบ. เป็นผลจากรายได้ธุรกิจหลักของบริษัท หนี้สูญเพิ่มขึ้นและควบคุมค่าใช้จ่ายและต้นทุนทางการเงินได้ดี

The post # AEONTS (มิติหุ้น) กำไรไตรมาส 1/62 อยู่ที่ 986.6 ลบ. เพิ่มขึ้น6.86 % จากกำไร ไตรมาส 1/61 อยู่ที่ 927.58 ลบ. appeared first on มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน.

ที่มา: มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน

วันที่ July 5, 2019, 15:59

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *